Avrupa Birliği Projesi

Okulumuz Atatürk Meslek Yüksekokulu Ağustos 2012-Temmuz 2014 arasında gerçeklenen ve Avrupa Biriliği Komisyonu tarafından finanse edilen OPENDOOR (Open the door for future through language learning)  projesine katılmıştır.( (Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı,Ortaklık)

Proje hedefleri;

  • Öğrenciler ve çalışanların mesleğine yönelik dil becerilerini iyileştirmek için yenilikçi metotlar geliştirmek.
  • Mesleğe yönelik dil öğrenmeleri için iş dünyasının ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak.
  • Mesleğe yönelik dil öğrenmeye(MYDÖ) ait e e-öğrenme materyalleri nasıl kullanılacağını öğretmek.
  • Mesleğe yönelik dil öğrenme(MYDÖ) alanında dil öğretmenleri eğitmek ve yetiştirmek.
  •  MYDÖ içerisinde iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla pilot eğitimleri ve işyerlerini organize etmek.

Aşağıdaki hedef gruplar için ise üç adet pilot kurs düzenlenmiştir.

  • Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarında ve okullarında çalışan dil öğretmenleri.
  • Zabıta hizmetlerinde çalışan uzmanlar.
  • Turizm alanında yeni mezun ve işsiz kişiler.

Proje Ortakları 

Kurum / Kuruluşlar                                                İlgili Kişi                              E-posta

GAZİ ÜNİVERSİTESİ,                                                 Gökcen ŞENEL                   gsenel@gazi.edu.tr             
ATATÜRK MESLEK YÜKSEK OKULU

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE                   Paola LUPI                          finalupi2010@hotmail.it
"FERRARIS-BRUNELLESCHI"

CORE SP. Z O.O.                                                      Stefano Moroncelli            stefano@investmentsgroup.net

EVROCENTAR OBUCHENIE                                   Anna PELTEGOVA              anip64@mail.bg
PARTNYORSTVO 21 VEK

ASOCIATIA PENTRU TURISM                               Lacramioara BEILIC            contact@bucovinaturism.ro

S.C TRAINING CONS 2005 S.R.L                           Anghel FLORIN                  training_cons2005@yahoo.fr

Grwp Llandrillo-Menai                                          Shyam PATIAR                   s.patiar@gllm.ac.uk

Afyonkarahisar Zabıta                                           Turhan GEDİKKAYA           turhan_gedikkaya@hotmail.com
Hizmetlerini Destekleme Derneği

Associazione GI. A. S. T.                                        Marcello CORSANO           marcosano@libero.it