Elektronik Teknolojisi Genel Bilgiler

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında, beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olarak, İşgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Elektronik ve otomasyon sektörü,küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve çok hızlı bir gelişim içindedir.Bu sektör gerek sanayide, gerek ticari ve evsel uygulamalarda oldukça yaygındır. Bu uygulamaların temeli Elektronik Teknojisidir. İnsan sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu açısından oldukça önemli alt alanlara hitap eden elektronik sektöründe; rekabetçi, yeni teknolojilere açık kaliteli üretim ve satış sonrası hizmet gerekir. Ülkemizin küresel ölçekte rekabeti için elektronik teknolojisini iyi kullanan teknik elemanlara ihtiyaç artarak devam etmektedir. Mevcut çalışanların bilgilerinin, gelişen teknolojiye göre güncellenmesi ve sektöre yeni arz edilecek teknik elemanlara beşinci seviye yeterliklerinin kazandırılması gerekmektedir.

Elektronik teknolojisinin temeli üzerine kurulan elektrikli cihazlar, güvenlik sistemleri, iletişim araçları, otomasyon sistemleri, tıbbi cihazlar, endüstriyel sistemler gibi birçok uygulama alanları, ülkemizde, bölgesel ve sektörel olarak değişik gelişmişlik düzeylerine sahiptir. Elektronik teknolojilerine artan bir şekilde duyulan ihtiyaç, yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır.

Hızla küreselleşen iş dünyasında Elektronik Teknolojisi alanında da görülen rekabet büyük yoğunluk kazanmaktadır. Rekabetin temel unsurlarından en zor kazanılanı nitelikli insan kaynağıdır. Ayrıca, rekabet unsurlarından en önemlisi hız olarak görülmektedir. İstenen kalite düzeyine geç ulaşıldığı zaman işletmelerin yaşama şansı azalmaktadır. Bu yüzden ülkemizin mesleki ve teknik eğitiminde iyi planlanmış, etkin, verimli modüler sistem kullanılmalıdır. Öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller, modern eğitim yaklaşımlarıyla hızlıca sunulmalıdır. Hayat boyu öğrenme perspektifi ile bu modüllerden esnek yapılı kurslarla insan kaynaklarının geliştirilmesinde kullanılmalıdır. Ulusal ve gerektiğinde bölgesel ihtiyaçlara göre bu modüler sistem devamlı güncellenmelidir.

Bu program; İKMEP (insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi) kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar,sektörtemsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.