Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Genel Bilgiler

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; sanayileşmiş ülkelerde, imalat sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında yer alan Endüstriyel Kalıpçılık Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

Endüstriyel Kalıpçılık sektörü,küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir.Bu özellikleri nedeni ile  kalıp sektörü,stratejik bir sanayi  olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir.Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve  sanayileşmiş ülkeler, bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Endüstriyel Kalıpçılık sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek yıllar içinde önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir.

Makine imalat sektörünün bazı  mesleklerinin istihdamında küçülme olacağı ancak Endüstriyel Kalıpçılık mesleğinde gelişmelerin olacağı, buna bağlı olarak yetişmiş eleman ihtiyacı ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bu program; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.