Mekatronik Bölümü Genel Bilgiler

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; sanayileşmiş ülkelerde, imalat sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan Elektronik Ve Otomasyon Teknolojileri Bölümü altında yer alan Mekatronik Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

Mekatronik; makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi ile bilgisayar yazılımı  disiplinlerinin bir bütünlük içinde algılanmasına dayanan bilim dalıdır. Bünyesinde barındırdığı mikro işlemciler, algılayıcılar, pnömatik-hidrolik elemanlar, ağ donanımları, PLC ve SCADA bileşenleri Mekatronik’i çağın lokomotifi haline getirmiştir.

Esasen bir ülkenin gelişmişlik düzeyi o ülkedeki Mekatronik alanındaki faaliyetle yakından ilgilidir. Ülkemizde ihracatın artmasıyla birlikte rekabet ortamı hareketlenmiş, maliyet ve kalite bir anda ön plana çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde insan gücü yerine Mekatronik tabanlı imalat ve kontrol yöntemlerinin hayata geçirilmesi rekabetin boyutlarını daha da arttırmıştır.

1960’larda Japonya’da bir elektrik motorunun bilgisayarla kontrol edilmesiyle başlayan süreç robotla üretim, uydu denetimi, insansız uçaklar gibi ileri teknolojik hedeflere yönelerek devam etmektedir.

Bir yandan AB katılım müzakerelerini sürdüren ülkemiz diğer yandan da gelişmekte olan ülkelerle iş birliğini sürdürerek dünyanın en ücra noktalarına teknolojik ürün ihraç etmeye çalışmaktadır. Uluslar arası rekabette kalıcı olmanın yolu Mekatronik alanda gelişmeye bağlıdır. Her ne kadar bu gelişmenin istihdamı olumsuz etkilediği söylense de yeni iş alanlarının ortaya çıkması bu fikri geçersiz kılmaktadır.

Yapılan çalışma ile Ülkemiz ihtiyaçlarına bu alanda cevap verecek ders içerik ve planları ve hazırlanmış, teknik elemanların en iyi şekilde yetiştirilmeleri için azami özen gösterilmiştir.

Bu program; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.