Misyon - Vizyon

Misyon

Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Gazi’nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü gençlerini yetiştiren bir öğretim kurumu onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmekdir.

Vizyon

Atatürk Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, bilim ve teknolojiden sosyal faaliyetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, ülke kalkınmasında mühendis ile teknisyen arasında ara teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.