Tarihçe

Atatürk Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu, 10 Temmuz 2001 tarihinde kabul edilen 4702 sayılı kanun ile “Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş” sistemi kapsamında 2002 yılında açılmıştır. Yüksekokul öğrencilerinin büyük çoğunluğu METEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri) uygulaması çerçevesinde  Ankara’da bulunan mesleki ve teknik liselerden sınavsız geçiş ile gelmektedir. Eğitim  ve öğretim “ikinci öğretim” kapsamında olup öğrenim süresi 4 yarıyıl ve dili Türkçedir.

Atatürk Meslek Yüksekokulu’nda; Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında Makine Programı ve Endüstriyel Kalıpçılık Programı; Elektrik ve Enerji Bölümü altında Elektrik Programı; Elektronik ve Otomasyon Bölümü altında Elektronik Teknolojisi Programı ve Mekatronik Programı; Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü altında Kimya Teknolojisi Programı ve Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü altında Otomotiv Teknolojisi Programı olmak üzere 5 Bölüm 6 programda örgün eğitim yapmakta ve bu programlarda 1694 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunlardan 610 öğrenci I. Öğretimde, 1084 öğrenci ise II. Öğretimde öğrenim görmektedir.

Yüksekokulun kurulduğu  yıllarda derslik ve laboratuvar olarak Gazi Üniversitesi’ne bağlı diğer  fakültelerin ve Ankara’da bulunan bazı Meslek Liseleri’nin imkanlarından yararlanılmaktaydı. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü altında Kimya Teknolojisi Programının eğitim gördüğü Akyurt Binası, 2005 yılında Akyurt  ilçesindeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binanın yüksekokulumuza tahsis edilmesiyle, Akyurt Kaymakamlığı, Akyurt Belediye Başkanlığı ve AKSİAD (Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği) önderliğinde bu binanın  tamiratı ve tadilatı tamamlanmış ve 2005- 2006 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde hizmete alınmıştır. Bu binamız 900 m2’lik  derslik alanı, 255 m2’lik laboratuvar alanı, 317 m2’lik idari odaları, 230 m2’lik kantin alanı , 400 m2’lik spor alanları ile yaklaşık 2500 m2’lik toplam alana sahiptir. Bu binamızda; kapasiteleri 34 ile 72 öğrenci arasında değişen 19 derslik, 15+1 kullanıcılı internet bağlantısı olan 4 bilgisayar laboratuvarı, 10 idari oda, 3 Kimya laboratuvarı, 1 Öğretim Elemanları odası, 1 çalışma salonu ve 1 kantin mevcuttur. Ayrıca yine bir derslik öğrenci yemekhanesine dönüştürülerek yemekhane hizmetleri kantinden ayrılmış bulunmaktadır.

Çubuk yerleşkemizdeki; Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında Makine Programı ve Endüstriyel Kalıpçılık Programı; Elektrik ve Enerji Bölümü altında Elektrik Programı; Elektronik ve Otomasyon Bölümü altında Elektronik Teknolojisi Programı ve Mekatronik Programı; ise 968 öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü altında Otomotiv Teknolojisi Programıda Çubuk Yerleşkesinde eğitimini sürdürmektedir.Bu binamızda, 46 öğrenci kapasiteli 10 ve 22 öğrenci kapasiteli 7 dershaneye ilave olarak 40’ar öğrenci kapasiteli 2 Resimhane, 20+1 kullanıcılı 4 bilgisayar laboratuvarı, 20 akademik ve idari oda, konferans salonu olarak kullanılan bir salon, 1 Öğretim Elemanları odası, 1 öğrenci kantini ve bir sosyal faaliyet salonu mevcuttur.

Okulumuzun açıldığı yıllarda kadrolu öğretim elemanı olmadığından, dersler Gazi Üniversitesi  öğretim elemanları tarafından yürütülmüştür. Ancak bazı derslere, Mesleki Teknik Eğitim Orta Öğretim  Kurumları’nda görev yapan öğretmenler ile lisansüstü eğitimini tamamlamış veya devam eden, çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik öğretmen ve mühendisler de, ihtiyaca binaen  görevlendirilmektedir.

2011 yılında, Elektrik ve Enerji Bölümü altında Elektrik Programı’nda 1 Profesör, Elektronik ve Otomasyon Bölümü altında Elektronik Teknolojisi Programı’nda 1 Profesör, Fizik alanında 1 Doçent, İşletme alanında 1 Öğretim Görevlisi ve Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü altında Kimya Teknolojisi programında 1 Öğretim Görevlisi kadrolu olarak göreve başlamıştır.